ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Парите за втора пенсия да не се наследяват