Социалната пенсия за старост става по-висока от 1 юли