Постигнат е консенсус за Закона за хората с увреждания