„Да хванеш гората”: Чужденци в българското село Паламарца