Бойко Станкушев: В убийството на Къро съзирам руски почерк