Възпитателка към дете в ясла: Отвратително говедо, ще ти оскубя косата!