Стандартът за съдебна медицина влиза за разглеждане в МЗ