Петричев: От Левски търсят под вола теле, а под този вол теле няма