Спасител вади с шамари пиян румънец от бурното море