Ан - 94 Абакан - изиграният мръсно от Ак74 автомат