Брокер: Имотите в Гърция варират от 2 500 до 10 хиляди евро на кв. м.