Отново дефицит на лекарства: Липсват 7 вида инсулин