Константинов: Трябва да отложим плаченето с един ден