Напрежение в Гърмен: Обвиняват кмета за забавен ремонт на училището