Нова книга с изненадваща хипотеза за случая Дятлов