ПРОВЕРКА НА NOVA: Пускат ли без зелени сертификати в столични заведения