ГЕРБ предлага по-сериозен контрол за горенето на отпадъци