Край на изграждането на "легнали полицаи" заради отменена от съда наредба