Спестяванията на домакинствата са се стопили с 20%