За икономическата политика, реиндустриализацията и ролята на държавата