Численото превъзходство при изнасянето на топката за Юнайтед