Проф. Ангелов: Не изключваме възможността за създаване на полеви болници