Трябва ли да бъде възстановено смъртното наказание?