„Прозрачност без граници“: Едновременно гласуване с машини и бюлетини бе голяма грешка