Трогателно! Баща й умира преди сватбата .. мъжете в семейството показват, че винаги ще са до нея