Българско семейство отглежда изоставено в джунглата момиченце