България взе 5 млрд. лв. заем от международните пазари