ОПАСЕН ПЪТ: Риск от пропадане на част от главен път през Искърското дефиле