Ректорът на СУ "Климент Охридски": Заплащането на преподавателите е унизително ниско