Проблем с канализацията на Плевен ли доведе до наводненията от сряда