Европейските лидери ще координират усилията на страните от ЕС за справяне с COVID-19