Представят плана за действие при нова вълна от COVID-19