Експерт: Пътищата ни са добри, но не се поддържат редовно