Задоволителен резултат от първите заседания на Сирийската конституционна комисия