Германският енергиен регулатор: Непостижимо е да напълним хранилищата до 95%