Черните кутии на руския самолет записали шум от взрив