Започва форум за въвеждане на дигитално обучение в училищата