Инфекционист: Британският щам не причинява по-тежко протичане на инфекцията