ЛЕВОВЕТЕ В ЕВРО: Ще тръгнат ли нагоре цените и лихвите по кредитите?