Георги Господинов: В разговора е важно да имаш ухо и сърце за другия