Германия променя стратегията за справяне с пандемията