Пътят до морето: На какво се дължи разликата в цените на горивото