ЗАКОН И МОРАЛ: ГЕРБ и кабинета за заплатите в държавния сектор