Живот след трансплантация: Историята за общия успех на лекар и пациент