МОН обявява как ще работят училищата и детските градини в пандемията