Помисли си за мен.. (лиричен превод*) .. Луз Касал