ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ХЛАД: Напрежение по линията София-Анкара