Благотворителен календар събра рисунки на деца, лишени от родителски грижи