Камарата на архитектите се обявиха против проект на кръстовище във Варна