В. Путин с обръщение към националния балет на Русия "берьозка"